Herää minä-harhasta, herää mielen harhasta.

Herääminen siihen kuka oikeasti olemme, on avain pysyvän tyytyväisyyden ja onnellisuuden saavuttamiseen.

Master Mindfulness tarjoaa tähän menetelmän.

Lataa ilmainen opas

Mindfulness 2.0 - Minättömän mielen kokeminen

Mindfulness-kulttuurissa on vähitellen tapahtumassa harppaus, jossa siirrytään tyynen mielen kokemisesta minättömän mielen kokemiseen. Tavoitteena on kokea herääminen ja saada pysyvä kokemus mielen todellisesta luonteesta.

Lue lisää

Menetelmä

Master Mindfulness menetelmä koostuu kolmesta eri osa-alueesta

Peruskurssi on meditaatiokurssi, jossa opitaan mielenharjoittelun perusteet ja tekniikat, joiden avulla saavutetaan käsitys ja tärkeimpänä; kokemus mielen luonnollisesta perustilasta. Mielen luonnollisen perustilan kokeminen on avainasemassa mielen harjoittamisessa ja siinä edistymisessä. 

Perustason harjoituksia opetetaan Master Mindfulness- meditaatiokursseilla sekä Opi Meditoimaan- viikkotunneilla.

Herää minä-harhasta  on menetelmä, jossa opitaan harjoitus minä-harhan pois putoamisen aikaansaamiseksi. Tavoitteena on kokea ensimmäinen pysyvän muutoksen kokemus eli heräämiskokemus.

Tätä menetelmää opetetaan Herää minä-harhasta- työpajoissa sekä yksilöllisessä heräämisohjauksessa.

Jatkokurssilla mielen harjoittamisen tekniikoita syvennetään sekä opitaan tehokas äänen käyttö meditaatioharjoituksessa. Säännöllisen mielen harjoittamisen tuloksena jo tutuksi tulleet mielen luonnollisen tilan kokemukset alkavat vakiintua pysyväksi olemisen tilaksi.

Jatkokurssille voit osallistua, kun peruskurssin harjoitukset ovat hallussa.