Taso 2

Heräämisohjaus

Pysyvän muutoksen kokemus – Mindfulness 2.0

“MBSR-opetuksen tulisi perustua nondualismiin, 

juurtuneena todellisten ihmisten todelliseen elämään.” 

– Jon Kabat-Zinn

(Lähde: Husgafvel, 2019, s.302)

Nondualismi tarkoittaa elämistä ja olemista ilman kaksinaisuutta. Kaksinaisuus (dualismi) syntyy minä-pohjaisesta ajattelusta, joka erottaa minän muista ja näin luo erillisyyden tunteen ja kaksinaisuuden harhakäsityksen. Nondualistinen näkemys on, että jokaisella ihmisellä ja olennolla on sama mielen luonto, joka on vapaa itsekeskeisestä minästä ja on siten tasa-arvoinen ja -vertainen kaikkia kohtaan. Mielen luonnon tunnistaminen saadaan vakiintumaan ns. heräämiskokemusten avulla. Näistä havahtumisista syntyy omakohtainen ymmärrys nondualistisesta tavasta elää elämää.

Minä-harhan lävitse aletaan näkemään Master Mindfulness-opettajan antaman Heräämisohjauksen avulla. Heräämisohjaus perustuu harjoitukselle, jota kutsutaan nimellä Kaksiosaisen Ohje.

Kun viemme huomiomme minä-ajatuksen sisälle, ennemmin tai myöhemmin syntyy oivallus siitä, että minä on vain tiivistynyt kimppu ajatuksia, tunteita ja tunnelmia, jotka ohjaavat mieltämme ja ehdollistavat toimintaamme päivittäin. Kuitenkaan mitään pysyvää vakio-minää ei ole löydettävissä mistään.

“Herääminen on ihmiskunnan evoluution seuraava askel.”

-Eckhart Tolle

Kun herääminen tapahtuu, se on pysyvää ja minä-pohjainen reagointi ulkoisiin tai sisäisiin ärsykkeisiin loppuu tai ainakin vähentyy huomattavasti. Kun tietoinen mieli tunnistaa itsensä, ja tajuaa ettei sillä ole minuutta, on kyseessä ns. herääminen (engl. awakening).

 

"Selkeys ja helppous on hyvin hienovaraista ja välillä vaikeasti havaittavissa, varsinkin kun olen viime aikoina tuntenut paljon voimakkaita tunteita. Mielestäni tärkeintä on se, että huomaan, kun joudun takaisin omien tarinoitteni vietäväksi, voin astua taaksepäin ja tarkkailla kehossani nousevia tunteita. Tunteet hajoavat aina jonkin ajan kuluttua. Samaistuminen ajatuksiin ja kehoon on edelleen olemassa, mutta en löydä sitä minää, joka samaistuu niihin. On vain tuntemuksia ja ajatuksia, melkein kuin minun on valittava uskoa ajatuksiin samaistuakseni niihin."

- Heräämisohjauksessa herännyt