Mindfulness 2.0

Mindfulness-kulttuurissa on vähitellen tapahtumassa harppaus, jossa siirrytään tyynen mielen kokemisesta minättömän mielen kokemiseen. Tavoitteena on kokea herääminen ja saada pysyvä kokemus mielen todellisesta luonteesta.

Mindfulness viittaa tarkkaavaisuuden harjoittamiseen, joka selkeyttää ja rauhoittaa kehomielen. Tämä stressitön, minä-pohjaisesta ajattelusta vapaa olotila voidaan vakiinnuttaa pysyvän heräämiskokemuksen ja jatkoheräämisten avulla, jolloin sitä ei aina tarvitse uudelleen etsiä.

Heräämiskokemus on keskeinen teema buddhalaisessa mielenharjoittamisessa. Buddhalainen traditio perustuu minä-pohjaisesta ajattelusta ja tuntemisesta havahtumiselle. Tämä nondualismi, ei-kaksinaisuus on myös sekuläärisen mindfulnessin, kuten John Kabat-Zinnin luoneen MBSR-menetelmän ydin. Monet muut lähteet, kuten Eckhart Tolle ovat puhuneet avoimesti heräämisestään.

”MBSR-opetuksen tulisi perustua nondualismiin, juurtuneena todellisten ihmisten todelliseen elämään. Monet MBSR-opettajat eivät kuitenkaan ymmärrä tätä koska heidän opettajansa eivät korosta nondualismin merkitystä.” – Jon Kabat- Zinn

(Lähde: Husgafvel, 2019, s.302)

Mitä herääminen on?

Monien ihmisten kokema eksistentiaalinen kipu kiteytyy ajatuksiin, kuten, “Kuka minä olen? “Mitä olemassaolo on?” tai “Miksi koen oloni näin kurjaksi?”.

Eksistentiaalinen kipu johtuu minuuden tunteesta ja minä-pohjaisesta ajattelusta. Tuskamme johtuu ns. minä-harhasta.

Tämä minä-olento on kuitenkin pelkkä harhakuva mielessämme, kuin kangastus aavikolla. Kipuilumme johtuu siitä, että reagoimme ihmisiin ja asioihin tämän minä-tunteen kautta, kuin keinotekoisen filtterin läpi. Aina kun reagoimme, minä-käsityksemme tekee sen, ja ottaa kantaa positiivisesti tai negatiivisesti riippuen siitä onko kohtaamamme asia miellyttävä ja hyödyllinen vai epämiellyttävä ja hyödytön. Ihmiset hahmottavat asiat elämässään hyvin voimakkaasti minuuden kautta.

Heräämiskokemuksessa nähdään piintyneen minuuden läpi ja tietoinen minästä vapaa mieli eli ns. mielen luonto tulee esiin. Heräämiskokemusten kautta minä-pohjainen ajattelu ja minä-pohjainen tunteminen alkaa murentua pois. Kun uskomukset, joista minä muodostuu; halut, joista minä muodostuu; ahdistus, joista minä muodostuu; ja, pelot, joista minä muodostuu murentuvat pois, mitä jää jäljelle? Jää minästä vapaa ja värittymätön aitouden tila, joka on elämän positiivisuuden kyllästämä. Tätä Jon Kabat-Zinnin viittaama nondualistisuus tarkoittaa. Näin paljastuu todellinen ja aito minämme.