Kurssikalenteri

Taso 1 - Peruskurssi

Mielen perustilan tunnistaminen

Mielen harjoittamista ymmärtääkseen meidän täytyy saada kokemus mielen perustilasta.

Tämä mielen perustila on se mielen luonnollinen tila, josta käsin pystymme havainnoimaan mitä mielessämme liikkuu (ajatukset, tunteet, muistot jne..).

Mielen luonnollisesta tilasta käsin löydämme sen aidon ja tyytyväisen minämme, joka ei ole ajattelevan mielen keksimä hahmo vaan autenttinen ja vakaa kokemus itsestämme ja omasta voimastamme.

Kun ymmärrät mitä mielen luonnollinen tila on, tulet saamaan harjoituksista todellista hyötyä ja kasvavaa hyvää oloa ja silloin motivaatio mielen harjoittamiseen syvenee.

Tällä Master Mindfulness peruskurssilla opit kuusi tehokasta mielenharjoittelun tekniikkaa, joilla meditaatio ja mielenperustila tulee tutuksi ja voit kostaa tekniikoista jatkossa oman harjoitusrutiinisi. Kurssin jälkeen saat käyttöösi kurssimateriaalin verkkokurssialustalla puoleksi vuodeksi itsenäisen harjoittelun tueksi.

Kurssin ohjaajina toimivat meditaatio- ja Master Mindfulness- opettajat Helena Ahlbäck ja Tiina Malinen


Taso 2 - Herää minä- harhasta

Pysyvän muutoksen kokemus

Elämän saatossa keräämme erilaisia uskomuksia, käyttäytymis- ja ajatusmalleja sekä pelkoja, pärjätäksemme oman kipuilun ja tyytymättömyyden kanssa. Olemme rakentaneet näiden mallien varaan selviytymisstrategian, jotta pärjäämme. Kaikelle tälle on yhteinen nimittäjä, kokemus minästä, jolle tämä kaikki tapahtuu. Kun näet tämän minäpohjaisen kokemisen, minä- tunteen läpi, pohja tyytymättömänä olemisesta tippuu pois ja ymmärrät mikä on todellinen ja vapaa olemisen tila.

Herää minä- harhasta kurssilla työkaluna on menetelmä, jota kutsutaan nimellä Kaksiosainen Ohje. Kaksiosainen ohje on yksinkertainen ja toimiva menetelmä pysyvän heräämisen eli minä-harhan poisputoamisen aikaansaamiseksi. 

Kyse on henkilön oman minä-tunteensa tiedostamisesta, sen havainnoimisesta ja systemaattisesta analysoinnista.

Kyse on mielen tutkimisesta, oman psykologiansa selvittämisestä ja ymmärtämisestä. Kun todella syvennymme Kaksiosaisen Ohjeen käyttämiseen niin se voi saada aikaan niin sanotun heräämisen, joka tapahtuu mielesi tasolla ja on pysyvä tila, eikä ohimenevä kokemus.

Kaksiosaisessa Ohjeessa on kyse henkis-psykologisesta teknologiasta, joka voi tehdä ihmisen mieleen ja sitä kautta hänen elämäänsä merkittävän muutoksen. Kyse on merkittävimmän tyytymättömyyttä aikaansaavan syyn poistamisesta ihmisen mielestä.

Kurssin ohjaavat meditaatio- ja Master Mindfulness- opettajat Helena Ahlbäck ja Tiina Malinen, jotka ovat itse heränneet kyseistä menetelmää käyttäen.

Taso 3 - Jatkokurssi

Mielen perustilan vakiinnuttaminen

Seuraavat jatkokurssit tulossa tammikuussa 24