Taso 3

Jatkokurssi

Mielen perustilan vakiinnuttaminen

Toimivan harjoituksen avulla kuka tahansa voi kokea yhden heräämisen mutta laajemmasta näkökulmasta katsottuna prosessi on vielä kesken, joten meille syntyy tarve vakiinnuttaa tai oikeammin, palauttaa, mielen perustila. Yhdestä heräämisestä huolimatta, alitajunta syöttää meille edelleen minä-pohjaisia uskomuksia ja syvälle pinttyneitä reaktiomalleja, joten tarvitsemme keinot vakiinnuttaaksemme mielen perustilan niin, että siitä tulee kattava ja jatkuva kokemus.

Jatkokurssilla alkaa alitajunnan kerrosten kuoriminen. Mielen perustila, tai todellinen minä, meissä on jo tunnistanut itsensä, joten syventävät harjoitukset tähtäävät mielen luonnon vakiinnuttamiseen. Tämä saadaan aikaan ns. Dynamic Concentration/DC-harjoituksen avulla. DC-harjoitus mahdollistaa jatkoheräämiset jo hereillä olevan mielen sisällä.

Ero Physical Dynamic Concentration/PDC ja Dynamic Concentration/DC-harjoitusten välillä on, että ensimmäinen tehdään fyysistä kehoa ja lihaksia käyttämällä, jälkimmäinen ääntä käyttämällä. Räjähdyksenkaltaisella keskittymisharjoituksella minä-harha saadaan hetkellisesti räjäytettyä auki, jolloin mielen perusluonto tulee välttämättä ja automaattisesti esiin. Harjoituksen jälkeen olo on äärimmäisen puhdistunut ja kevyt.

Jatkoheräämisten lisääntyessä, reaktiivinen pieni minä, jatkaa ohenemistaan. Päivä päivältä, olemme enemmän ja enemmän oma autenttinen itsemme.